logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

07.06.2015

Viipekeelte sõnaraamat spreadthesign


Raili Loit, sõnaraamatu koostamise projekti kohalik koordinaator 


2015. aasta sügisel jõuab lõpule viipekeelte sõnaraamatu Spreadthesign koostamise projekt, mille käigus on 14 riigi koostöös sisestatud sõnaraamatusse üle 200 000 sõna/viipefaili, neist eesti viipekeeles veidi üle 15 000. Projekti koordinaatoriks on olnud Örebro Ülikool ja Euroopa Viipekeele Keskus Rootsist, Eesti partneriks on (alates 2011. aastast) olnud viipekeelt ühe õpetuskeelena kasutav Tallinna Heleni Kool.

Spreadthesign on maailma mahukaim tasuta saadaval olev elektroonne viipekeelte sõnaraamat, milles on esindatud üle 24 erineva keele Euroopast ja mujalt maailmast. Sõnaraamat sisaldab suurel hulgal nii erinevate ametite ja erialadega seonduvat spetsiifilist kui igapäevasuhtluseks ja üldhariduse omandamiseks vajalikku sõna- ning viipevara. Sõnaraamatus orienteerumise lihtsustamiseks on kogu olemasolev materjal liigitatud erinevate teemade ja alateemade alla, lisaks viibetele on sõnadele lisatud ka selgitavad videofailid, pildid, sõnaseletused ning helifailid sõnade häälduse õppimiseks. Temaatilise sõnaotsingu kõrval on sõnaraamatus võimalik tutvuda ka Google Maps maakaardil tähistatud geograafiliste asukohtade (riigid, linnad, jõed, järved jne) viibetega.

Sõnaraamatu leiab veebiaadressilt www.spreadthesign.com Nimetatud kodulehelt on võimalik laadida alla ka tasuta mobiilirakendus (https://play.google.com/store/apps/ → Spread Signs) – see annab kiire ja mugava võimaluse leida suhtlemiseks vajalikke viipeid ka siis, kui arvutit pole võimalik kasutada.

Kuna Eestis on spetsiaalset viipekeele õppimiseks koostatud elektroonset õppematerjali üsna vähe, siis on Spreadthesign sõnaraamat üheks heaks abiliseks nii kuuljate kui kurtide inimeste viipekeele arengu toetamisel. Senine kogemus on näidanud, et sõnaraamatut kasutavad eesti viipekeele õppimiseks üsna aktiivselt nii üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivad kurdid õpilased, nende õpetajad, kurtide laste pereliikmed, viipekeeletõlgid kui teised keelehuvilised, samuti mõne muu rahvusliku viipekeele õppimiseks välismaale tööle, elama või praktikale suunduvad viipekeelsed inimesed. Üle maailma on sõnaraamat saavutanud suhteliselt laialdast tuntust ja tunnustust, Eestis võib üheks tunnustuse avalduseks pidada seda, et eesti viipekeele lisamine sõnaraamatusse valiti 2015. aasta keeleteo auhinnale kandideerimise vääriliseks.

2012. aastal alanud Spreadthesign sõnaraamatu koostamise projekt on varsti küll lõppemas, kuid tööd sõnaraamatuga on plaanis jätkata ka tulevikus – lisada on plaanis sünonüüme, viipekeelseid selgitusi, muuta sõnaraamatu kodulehte kasutajasõbralikumaks, lisada õppematerjale jmt. Loodetavasti õnnestub töö jätkamiseks leida toetajaid. Seni on Spreadthesign sõnaraamatu koostamiseks toetust saadud Leonardo da Vinci Elukestva õppe programmi kaudu.

 

                   Spreadthesign sõnaraamatu koostajad töökoosolekul Austrias
 

Suur aitäh kõigile sõnaraamatu aktiivsetele kasutajatele ning neile, kes sõnaraamatu valmimisele kaasa on aidanud!


Spreadthesign sõnaraamatu koostamist rahastas:

  

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video