logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

06.11.2010

TPIK: Puudetoetuste maksmine peab jätkuma

Pressiteade
05.11.2010

 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda taunib Riigikontrolli poolt avaldatud
puuetega inimeste toetussüsteemi auditis toodud soovitust igakuise
puudetoetuse maksmise lõpetamiseks.


Riigikontrolli auditis avaldatud puudetoetuse kasutamise käsitlus lähtus
vaid abivahenditele ja ravimitele tehtud kulutustest, kuid tulenevalt
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest on puuetega inimestel
lisaks eelpool mainitud komponentidele ka teisi puudest tingitud
lisakulutusi- transport, erivajadused riietusele ja jalatsitele,
suurenenud enesehoolduse ja majapidamiskulutuste hüvitamise vajadus ning
kommunikatsioonivahendite kasutamine.


Puuetega inimeste toimetulek sõltub paratamatult oma teiste pereliikmete
sissetulekutest. 2009.a. läbiviidud puuetega tallinlaste kodust
toimetulekut käsitleva sotsiaaluuringu andmetel on paljud puuetega
inimesed ja nende pered vaesuse piiril elavad- 2008.a. oli 21 %
toimetulekutoetuste saajate hulgast puuetega inimestega seotud leibkonnad.


Uuringu andmetel on puuetega inimesed võrreldes teiste
toimetulekutoetuste saajatega halvemas olukorras, kuna puuet mitteomavad
inimesed saavad toimetulekutoetust kasutada täies mahus oma
baasvajaduste rahuldamiseks, siis puudega inimesed peavad osa saadud
toimetulekutoetusest kulutama oma puudest tingitud lisakulude
kompenseerimiseks- nt. ravimite omaosalus, hooldusvahendite omaosalus
ja muu selline, mida igakuine riigi poolt makstav puudetoetus ei kata
täielikult.


Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Rita Gorushkina, kellele
on määratud raske liikumispuue: „Minu lisakulud tulenevad transpordi
kasutamise vajadusest, abivahendite soetamisest ning riiete ja jalatsite
hooldusest. Minul kulub puudest tingitud lisakulude katmiseks kordades
rohkem kui hetkel makstav puudetoetus. Oma puude tõttu tuleb mul teha
lisakulutusi ligi 3000 krooni eest kuus, samas kui tööealiste puuetega
inimeste igakuine puudetoetus jääb vahemikku 260-840 krooni.“


Tallinna Puuetega Inimeste Koda leiab, et puuetega inimestele makstav
igakuine puudetoetus on hädavajalik katmaks puudest tingitud lisakulude
osalist hüvitamist.


Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada
puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks
21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku üle 21 000
puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.


Lisainfo: Tauno Asuja
telefon: 52 56 560

www.tallinnakoda.ee

 

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video