logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

10.02.2011

Tallinna kurtidele viipekeele tõlketeenused


(Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatel viipekeele tõlgi teenust vajavatel isikutele muutub teenuse osutaja. Alates 07. veebruarist 2011 osutab teenust MTÜ Viipelend.
 

Seoses uue teenuse osutajaga on suurenenud teenuse maht ja tellimine on muutunud mugavamaks, saate ise vaadata teile sobiliku kellaja kalendrist ja selle broneerida, www.viipelend.ee.

Kuni 01. märtsini 2011 osutab piiratud mahus teenust ka Viipekeeletõlkide OÜ, kellelt olete siiani teenust tellinud .

Malle Ojamaa
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Puuetega inimeste peaspetsialist)


Eelmisel aastal Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjonis arutati mitmel korral Eesti Kurtide Liidu poolt ülestõstetud teemat, et viipekeele tõlketeenuse maht on ebapiisav.
 

Võttes aluseks Eesti Kurtide Liidu pretensioonid kurtidele osutatava ebapiisava teenuse mahu suhtes kutsus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet hinnapakkumisi esitama kõiki Tallinnas tegutsevaid teenuse pakkujaid. Pakkumise üheks tingimuseks oli teenuse osutamise vastavus Tallinna Linnavalitsuse 11.augusti 2010 korraldusega nr 1215-k kinnitatud teenuse nõuetele.


Soodsaima hinna pakkus MTÜ Viipelend 19,18 eurot tunnist, järgnes Viipekeeletõlkide OÜ tunnihinnaga 34,51 eurot (hinnad koos käibemaksuga). Mõlemad hinnapakkumised vastasid kõikidele esitatud nõuetele, soodsaima hinnapakkujaga sõlmiti leping, mis võimaldab suurendada teenuse mahtu.


MTÜ-ga Viipelend, kelle kontakti leiate aadressilt www.viipelend.ee  sõlmitud lepinguga kindlustab Tallinna linn ka 2011.aastal jätkuvalt kurtidele viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse. Käesoleva aasta teenuse maht on 1479 tundi ( võrdluseks 2010.a oli 960 tundi). Teenuse tundide maht suureneb 519 tundi ehk 54 %. 2011. aastal on suurenenud ka aasta maht ühele teenuse tarbijale, mis on 14 tundi aastas (võrdluseks 2010. aastal 10 tundi).


Teenust osutatakse kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11.augusti 2010 korraldusega nr 1215-k kinnitatud teenuse nõuetega, see tähendab teenuse osutamist samadel tingimustel kui siiani. Aadressilt www.viipelend.ee saate valida endale sobiliku kellaaja ja kuupäeva avatud kalendrist ja esitada tellimuse. Valmimisel on ka meelespea teenuse tellimiseks kurtidele.


Vastates Teie küsimusele tõlkide pädevuse kohta, siis teenuse osutajal on tõlk 16 aastase töökogemusega, kes on atesteeritud ja kantud kutseregistrisse, kelle tunnistus kehtib kuni 2014. aastani. Kutsetunnistuse saamiseks ja eksami sooritamiseks valmistuvad veel mitmed soovijad.


Väide, et kõik Eestimaa kurdid kasutavad Viipekeeletõlkide OÜ teenust ei vasta tõele, näiteks Tartu linnas on leping sõlmitud teenuse osutamiseks MTÜ-ga Tartumaa Kurtide Ühing.


Vaba valikut tõlgi tellimiseks Teile sobilikust firmast, saate kasutada oma vahendite arvelt (klient maksab oma taskust kinni - toimetaja).

Kutsun Teid koostööle teenuse osutajaga, et tagada kurtidele teenuse kättesaadavus ja teavitamine.


Head koostööd soovides,


Lugupidamisega


Merike Martinson.
Abilinnapea

INFO viipekeele kohta

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video