logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

24.03.2010

Puuetega inimeste tasustatav praktikaprogramm...


15. märtsil avas Euroopa Parlament taotlustevooru
puuetega inimeste tasustatavatele praktikakohtadele.

Praktika kestus: *1. oktoober 2010 kuni 28. veebruar 2011*.

Antud praktikaperioodi taotluste esitamise tähtaeg: *15. mai 2010.*
 

Euroopa Parlament toetab võrdsete võimaluste edendamist ning ergutab
puudega naisi ja mehi esitama avaldusi parlamendi praktikaprogrammides
osalemiseks. 2006. aastal käivitas Euroopa Parlament positiivse
toimimisviisi meetmena puudega inimestele mõeldud spetsiaalse
praktikaprogrammi.
 

*Praktika on mõeldud nii ülikooli või samaväärse haridusasutuse
lõpetanud isikutele kui ka kõrghariduseta isikutele. *(Seega ei
kohaldata kõnealuse programmi suhtes Euroopa Parlamendi peasekretariaadi
praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja artiklit 18, mis puudutab
tasustataval praktikal osalemiseks nõutavat akadeemilist kvalifikatsiooni.)

 

Programmi põhieesmärk on pakkuda puudega inimestele olulist ja
väärtuslikku töökogemust ning võimalust tutvuda Euroopa Parlamendi
tegevusega.
 

Tasustatava praktika kestus on viis kuud, mida ei ole võimalik
pikendada. Praktika ei anna praktikandile õigust edaspidiseks
töötamiseks Euroopa Parlamendi poolt; ametnikke võetakse tööle EPSO
korraldatavate konkursside alusel ja lepingulisi töötajaid EPSO
avaldatavate konkursikutsete alusel.
 

Tasustatava praktika programmi kandidaat:

- peab olema ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;
- peab olema praktika alguseks vähemalt 18-aastane;
- peab oskama hästi ühte ELi ametlikku keelt ja heal tasemel teist
ametlikku keelt;
- ei tohi olla olnud Euroopa Liidu institutsiooni, Euroopa Parlamendi
liikme või Euroopa Parlamendi fraktsiooni juures tasustataval praktikal
või tasustataval tööl rohkem kui neljal järjestikusel nädalal;
- peab tõendama, et tal on puue/puuded (arstitõend või
invaliidsustunnistus, mille on välja andnud riiklik ametiasutus).
 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessio...
 

Tagasi
27.05.2021
Tulge vaatama üldkoosolekule 30.06.2021 kell 18:00 ...
21.04.2021
THKÜ perepäev toimub pühapäeval, 13.06.2021 kell 11:00 (üritus kestab 5 tundi)
02.03.2021
Leinateade ...
25.02.2021
Info kurtide klubist
15.02.2021
Ka sellel aastal on võimalik osa oma tulumaksutagastusest suunata otse THKÜ-le annetuseks
Kalenderplaan 2021
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video