logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

22.06.2009

Pressiteade 22.06.2009


Tallinna linnavalitsus plaanib vähendada puuetega inimestele suunatud
teenuste rahastust.

Tallinna linnavalitsus on saatnud Tallinna linnavolikogule linna 2009.a. esimese lisaeelarve projekti, milles on planeeritud üle 3 miljoni krooni ulatuses vähendada puuetega inimeste hoolekandeteenuste mahte. Vähendatavate teenuste hulka kuuluvad transporditeenused, viipekeeleteenus, isikliku abistaja teenused, töö- ja rakenduskeskuse teenused, nõustamisteenused ning päevategevus ja –hoid.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda juhib volikogu fraktsiooni esindajate tähelepanu, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all (Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28).

Tallinna linna esindajad on varem korduvalt rõhutanud, et sotsiaalselt haavatavad grupid, sh puuetega inimesed, on linna jaoks prioriteet, siis on käesoleval majanduslikult raskel ajal puuetega inimeste toimetuleku tagamiseks äärmiselt vajalik säilitada olemasolevate teenuste mahud.

Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige: „Tallinna linnavolikogu otsus annab linnakodanikele signaali volikogu liikmete suhtumisest nendesse inimestesse, kes vajavad oma linnavõimu erilist hoolt ja tähelepanu.”

Tallinna linna 2009.a. eelarves on planeeritud puuetega inimeste hoolekandeteenustele ligi 50 miljonit krooni.

Linna 2009. a. esimese lisaeelarve kolmas lugemine toimub 25. juunil kell 14 linnavolikogu istungil.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 20 000 puudega inimest, kellest 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Tagasi
12.11.2019
THKÜ lastejõulupidu
07.11.2019
TOP2019 tagasiside ...
28.10.2019
Kuulmispuudega emad ja lapsed laager 2020
15.10.2019
Isadepäeva üritus on varsti tulekul...
29.08.2019
Kurtide päev on tulekul!!