logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

25.03.2011

EVKTÜ 20. juubelikonverentsile on kõik oodatud


  Aastal 2011 täitub kakskümmend aastat Eesti

  Viipekeele Tõlkide Ühingu asutamisest.

  Kahekümne tegevusaasta jooksul on

  viipekeeletõlkide kutseühing andnud olulise

  panuse viipekeeletõlgi kutse kujunemisele ja

  arendamisele.
 

Soovime seda tähistada viipekeeletõlkide päeval, 3. juunil, konverentsiga

Kurtide tõlgist viipekeeletõlgiks Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskuses.


Konverentsil antakse ülevaade viipekeeletõlgi kutse arengust, käsitletakse

viipekeeletõlke ja viipekeelset tõlkimist puudutavaid tänaseid ja tulevikuküsimusi

ning nende võimalikke lahendamise teid.


Osalema on oodatud eesti viipekeele tõlketeenuse kasutajad (viipekeelsed kurdid), viipekeele tõlketeenuse tellijad (koolid, organisatsioonid, kus kurdid õpivad või töötavad), viipekeeletõlke kui sotsiaalteenuse rahastajad (riigiasutused ja kohalikud omavalitsused), viipekeeletõlkide koolitajad ning viipekeeletõlgid, viipekeeletõlgi eriala lõpetanud ja veel õppivad üliõpilased.

Konverentsi keeleks on eesti keel (sünkroontõlge eesti viipekeelde).

Konverentsi osalustasu on enne 01.05.2011.a.
 

Mitteliikmetele 20€,

EVKTÜ liikmetele 12€,

üliõpilastele 10€.

Peale 01. maid osalustasu kõigile 30€.

Konverentsi osalustasu palume üle kanda EVKTÜ arvelduskontole 1120292399, selgitusse märkida märksõna „konverents” ja osaleja (te) nimi (nimed).

Registreeruda saab ka EVKTÜ kodulehel: www.evkty.ee


Osalustasu sisaldab konverentsi materjale, kohvipause, tõlget (eesti viipekeelest eesti keelde ja vastupidi) ningpidulikku banketilauda.

ESIALGNE KAVA

9.00-10.00 Registreerimine ja tervituskohv
Konverentsi moderaator Aivo Erm


10.00 – 12.00 I OSA

10.00 – 10.20 Konverentsi avamine, Regina Paabo, EVKTÜ esimees, tervitussõnavõtt sotsiaalministrilt
10.20 – 12.00 Ettekanded (5) – Tõlgist ja tõlkimisest

          1. Ülle Leis, tõlk ja tõlgikoolitaja - Ühiseid ja erinevaid jooni tõlgi rollist,

              tõlgikoolitusest ja tõlkimisest (suuliste - ja viipekeelte näitel).
          2. Regina Paabo, EVKTÜ asutajaliige - Viipekeeletõlgi kutstöö sisu, rolli

              kujunemine ning areng.
          3. Ingrid Lepik, teeninduse kutsenõukogu koordinaator (SA Kutsekoda)

              - Viipekeeletõlgi kutse regulatsioon ja koht Euroopa kutsete süsteemis.
          4. Mari Reilson, TÜ õppekava Eesti viipekeele tõlk programmijuht –

              TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna „Eesti viipekeele tõlk” õppekava

              õpitulemuste vastavus tõlketeenuse tarbija ootustele ja vajadustele.
          5. Liivi Hollman, efsli juhatuse liige - Viipekeeletõlk töö- ja teenuseturul.
 

12.00 – 13.00 LÕUNAPAUS

13.00 – 15.00 II OSA


ettekanded (5) – tõlgi ja tõlkimise mõjutegurid

            1. Harri Paabo, jurist - Eesti viipekeele, viipekeele tõlkimise ja

                 viipekeeletõlgi kutse õiguslik regulatsioon.
            2. Tiit Papp, Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees – Kuidas kurdid

                tajuvad riigi ja kohalike omavalitsuste „erilist hoolt” toimetulekul ja

                aktiivsel osalemisel ühiskonnas.
            3. EV sotsiaalministeerium (ettekandja selgitamisel) - Viipekeele tõlke

                kui sotsiaalteenuse rahastamine, tõlketeenuse tagamisega kaasnevad

                probleemid ja perspektiiv.
            4. EV haridusministeerium (ettekandja selgitamisel) – Võimalused

                viipekeeletõlgi kutse esindajate ettevalmistamisel.
            5. Ettekandja selgitamisel - Viipekeele tõlketeenus Euroopas

 

14.40 -15.00 Avatud mikrofon: diskussioon, küsimuste vastuste voor (kõik esinejad)

Ametliku osa lõpetamine

 

VAHEAEG: Stendiettekannetega tutvumine, küsimustele vastamine

 

15.30 -17.30 III OSA

 

PIDULIK LÕPETAMINE - viipekeeletõlkide tunnustamine
        - Banketilaud
        - Etteasted
        - Staažikate tõlkide meelespidamine
 

Konverentsi toetavad

 


Algallikas: EVKTÜ juubelikonverentsi reklaam 2011 

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video