logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

25.10.2007

ETV vastus THKÜ pöördumisele


Lp. hr. Margus Allikmaa!

Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing soovib järelepärimise esitada seoses ETV suutmatusega kajastada adekvaatselt Eestis toimuvaid sündmusi. Meie peame silmas puuetega inimeste tegemisi kui ka nende tähtsündmusi, nüüd konkreetselt Eesti kurdid tähistasid 30. septembril rahvusvahelist kurtide nädalat rongkäiguga Vabaduse väljakult läbi vanalinna Tammsaare parki, vaatamata varakult saadetud pressiteatele. Tõsi on see, et venekeelne AK toimetus käis meid filmimas ja intervjueerimas. Peame tunnistama, et intervjuu küsimused olid meie jaoks ootamatud, mis puudutasid spetsiifiliselt eesti ja vene kurtide integratsiooni. Meie saame aru, et need küsimused on mõeldud venekeelsele vaatajaskonnale. Meie arust moodustab see teema ühe osa kurtide mitmepalgelistest teemadest. Meid kurvastas see, et ei esitatud küsimusi rongkäigu eesmärgi, kurtide kultuuri, viipekeele ja hariduse kohta, mis oleks rahvale selgema pildi andnud. Meile oleks väga oluline teadvustada eesti ühiskonnale, kes meie oleme, kust tuleme ja kuhu läheme.

Meile jääb arusaamatuks, kellele ja milleks tõlgitakse kella 18.00 AK uudiseid viipekeelde, see tähendab tutvustatakse meile kuuljate sündmusi, kui samas ei suudeta või ei taheta kajastada eesti kurtide inimeste tegemisi / saavutusi / kultuuri / sündmusi jms.

Kokkuvõtteks palume Teil vastata paarile küsimusele:

1) Kuidas Teie seletaksite ETV visiooni puuetega inimesi silmas pidades?
 

  Me loome ja vahendame avalikku arvamust igas Eesti elu puudutavas küsimuses. ETV on loomulikuks väljundiks igale ühiskondlikule arutelule.
  Me oleme loomulikuks eelispartneriks kõikidele Eesti kultuuri- ja haridusorganisatsioonidele. Me loome eesti kultuurile monumente.       
  Me hoolime sellest, mis sünnib Eestis ja kogu maailmas. Meil on kõige suhtes oma seisukoht. Ka näiteks meelelahutus võib endas kanda ühiskondlikult olulisi väärtusi. Seetõttu küsime alati, mis on meie sõnum oma sõpradele. 


 2) Milliste kriteeriumide järgi loetakse ETV-s sündmusi-tegemisi (põhjalikult ja/või adekvaatselt) avaldamisväärseks?

Tallinna ja Harjumaa kurtide kogukond loodab nendele küsimustele vastuseid leida. Samas tahame rõhutada, et meie pöördumine on ajendatud ainult sellest, kuidas edaspidi ja tulevikus saaksime eesti kurtide kogukonna tegemisi , sündmusi, kultuuri jms. kajastada, et meie eesti ühiskond mõistaks meid õigesti ja adekvaatselt.

Lugupidamisega, 

Tiit Papp
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu esimees

(Kaldkirjas olev tekst on väljavõte ETV enesetutvustusest.)


Vaegkuuljate probleemide käsitlemine Eesti Televisioonis
  

Lugupeetud härra Papp
 

Vastuseks Teie kirjale käsitlen kõigepealt konkreetse sündmuse kajastamist ja püüan siis vastata ka üldisematele küsimustele.
 

ETV-s on regulaarselt igal nädalal eetris spetsiaalselt erivajadustega inimestele mõeldud saatesari „Puutepunkt”. Tutvustasime Teie kirja selle sarja produtsendile Tiina Kangrole ja saime vastuseks, et „Puutepunkt” on kurtide asju käsitlenud mitmel korral, aga mitte niivõrd sündmuskeskselt (seda ei võimalda sarja tootmistsükkel – saade valmib 3-4 nädalat enne planeeritud eetrikuupäeva), vaid teemakeskselt. „Puutepunkti” saadetes on räägitud vaegkuuljate kooliharidusest, kuulmiskontrollist ja implantaatidest, läbi viidud vastavaid nõustamisi, tehtud portreelugusid. Loomulikult kajastatakse kurtide ja vaegkuuljate teemasid ka edaspidi, sellehulgas kõike, mida Te oma kirjas nimetate: kurtide kultuuri, viipekeelt, haridusvõimalust ja ühistegevust.
 

Mis puutub Teie pöördumist ajendatud rongkäiku 30.septembril, siis selle kohta „Puutepunkt” toimetus Teilt kahjuks infot ei saanud. Nende ettepanek on, et nad võtavad Teiega ühendust ja paluvad Teil edaspidi oma infot läkitada ka otse „Puutepunktile”. Kuid siiski ei ole selle saate võimuses vahendada eetrisse sama päeva sündmuslugusid. See on pigem uudistesaate töö. Nähtavasti Te pöördusitegi „Aktuaalne kaamera” toimetuse poole ja venekeelse AK lõik oli selle otsene tulemus. Käsitlusaspekti valik viitab toimetuse huvile näha erinevustes ka sarnasusi, midagi sellist, mis ühendab Eesti elavaid inimesi, hoolimata nende rahvusest, keelest ja kultuurist. Eestikeelne AK tõepoolest ei kajastanud 30.septembri rongkäiku. Siin tuleb küll enesekriitiliselt märkida, et tulevikus peab uudistetoimetus taoliste sündmuste puhul olema tähelepanelikum, kuna kurtide probleemid on ETV jaoks olulised.
 

ETV programmipolitiika kurtide ja vaegkuuljate suhtes on tunnustav ja toetav, seda näitab kasvõi uudistesaate viipekeelde tõlkimine, aga ka mõnede elusaadete, nagu „Pealtnägija” ja „Meie” subriitritega varustamine spetsiaalselt vaegkuuljate tarbeks. Me anname endale aru, et kurtide ja vaegkuuljate paremaks teenindamiseks on siiski veel palju rohkem vaja teha. Paraku ei ole siin küsimus ainult heas tahtes. Näiteks ei ole analoogtelevisioonis tehniliselt võimalik ega ka mitte otstarbekas varustada subtiitritega kõiki saateid. Digitaaltelevisioonis oleks see võimalik, kui praegu toodetakse ETV programmi analoogtehnoloogiaga ja see piirab subtiitrite kasutamist (sugugi mitte kõik vaatajad ei ole huvitatud, et ekraanil pidevalt subtiitrid jooksevad). Otsesaadetes ei ole see üldse mõeldav.
 

Kõneldes laiemalt erivajadustega inimeste teemade käsitlemisest ja koostööst puuetega inimeste organisatsioonidega, kinnitame Teile, et saatesarjade „Puutepunkt”, „Meie”, „Prillitoos” tegijad on sellele pidevalt tähelepanu pööranud ja see kajastub ka saadete sisus. Maire Aunaste on kuulmispuuetega inimestest teinud „Meie” erisaate, edaspidi on tal kavas käsitleda noorte kurtide elu.
 

Ka programmi arendamise tasandil on seda valdkonda oluliseks peetud. Koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga ja Eesti Kurtide Liiduga viis ETV 2006. aasta oktoobris läbi vaatajaküsitluse, kust saime väärtuslikku teavet sellest, mida Eesti kuulmispuuetega inimesed vaatavad, kust nad saavad neile vajalikku infot ja millised on nende ettepanekud neile sobivama programmi kujundamiseks. Loodame neile ettepanekutele toetudes Eesti kuulmispuudega inimeste elu rikkamaks muuta.
 

Lugupidamisega
 

Margus Allikmaa
Juhatuse esimees

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video