logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Uudised

25.01.2018

Ennetähtaegse töövõime hindamise selgitus


EESTI TÖÖTUKASSA·WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018

Kuna töövõimetuspension on tulumaksuga maksustatav ning mõjutab töötava inimese maksuvaba tulu suurust, siis on töövõimetuspensioni saavad inimesed hakanud ennetähtaegselt taotlema töövõime hindamist ja töövõimetoetust - töövõimetoetuselt ei tule tulumaksu maksta. Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlusi on õigus esitada varem, kui korduvhindamise tähtaeg (töövõimetuse perioodi lõppemisele eelneva kuu 5.-20. kuupäev) kätte jõuab, kuid siis tuleb inimesel arvestada järgmisega:


· Töövõimet hinnatakse uue metoodika alusel. Enne hinnati töövõimekaotust haiguse diagnoosi põhjal, uue metoodika alusel hinnatakse, kuidas tervisekahjustus mõjutab iga inimese tegevus- ja töövõimet. Töövõime hindamisel ei võeta aluseks Sotsiaalkindlustusameti senist otsust püsiva töövõimetuse ega selle kestuse kohta. Inimesele varem määratud töövõimekaotuse protsent ei tähenda, et tal hinnatakse ka nüüd osaline või puuduv töövõime.


· Kui töövõime on hinnatud, kaotab Sotsiaalkindlustusameti püsiva töövõimetuse otsus järgmisest kuust kehtivuse. See tähendab, et kui inimene hinnatakse töövõimeliseks, lõpetatakse talle ka töövõimetuspensioni maksmine Näide: Kui inimesel on korduvhindamise tähtaeg 5.-20. märts, siis on talle määratud püsiv töövõimetus ja ta saab töövõimetuspensioni aprilli lõpuni. Kui ta esitab töövõime hindamise taotluse 5. jaanuaril ning töötukassa teeb jaanuaris otsuse, et tema töövõime ei ole vähenenud, ei ole tal 1. veebruarist püsivat töövõimetust ja ta ei saa veebruarist alates enam töövõimetuspensioni. Seevastu, kui inimene esitab töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlused püsiva töövõimetuse korduvhindamise tähtajal ning hinnataksegi töövõimeliseks, makstakse talle töövõimetuspensioni ikkagi ettenähtud aja lõpuni. Samuti, kui tal hinnatakse osaline või puuduv töövõime, tagatakse talle töövõimetoetuse ettemaks ja sujuv üleminek töövõimetuspensioni maksmiselt töövõimetoetuse maksmisele.


· Juhul, kui inimese töövõime hinnatakse osaliseks, peab töövõimetoetuse saamiseks täitma aktiivsustingimusi (töötama, õppima, otsima tööd jms).


· Erinevalt töövõimetuspensionist sõltub töövõimetoetuse saamine inimese muudest sissetulekutest. Kui kuu sissetulekud on üle 1063 euro, hakatakse toetust vähendama. Töövõimetoetust ei maksta, kui kuu sissetulek ületab 1468 eurot osalise töövõime ja 1773 eurot puuduva töövõime korral.


Kui inimene esitab taotlused ennetähtaegselt, siis töötukassa juhtumikorraldaja selgitab talle, mis taotluste varajase esitamisega võib kaasneda. Kui inimene siiski soovib taotlusi ennetähtaegselt esitada, võtab töötukassa taotlused vastu ja korraldab inimese töövõime hindamise ja töövõimetoetuse määramise/mittemääramise tavapäraselt.
 

Tagasi
26.03.2024
Koolitus toimub 17.04.2024 kell 18.00
22.03.2024
THKÜ liikmed, ootame Teid aastakoosolekule
20.02.2024
Viipekeele- ja naistepäeva üritus toimub ...
07.02.2024
Infotund "⛔️“EI vägivallale”⛔️" toimub
07.01.2024
Liikmemaks 2024
Kalenderplaan 2024
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video