THKÜ, TALKUR ja EKNO ühise jõulupeo kuulutus 2010. aasta ära saatmiseks