Uudised

11.02.2019
Arkady Belozovsky 2.osa seminar...
Loe edasi...

11.02.2019
Kurtide ühing korraldab liikmetele ja nende lastele vastlapäeva tähistama
Loe edasi...

01.02.2019
THKÜ 2019 liikmemaksu teade
Loe edasi...

15.01.2019
Emad ja lapsed laager 2019 tulekul ...
Loe edasi...

Kurtide laste õpetamise ajaloost Eestis

“Rehkenduse” tund Vändra Kurttummade Koolis 1922. a.
 
1983. aastal ehitati kurtidele Vändrasse uus avaram koolimaja 

     Kindlakäeline oraalne (suuline) õpetus, mis oma mõjutused sai Saksamaalt, domineeris Eestis kuni XX sajandi keskpaigani (R. Toom, http://www.ead.ee/ uurimustööd/ Kurtide keeleline variatiivsus kommunikatsioonis).
     Hiljem võttis Sokolovski tööle õpetajaid, kes oleksid suutelised õpetama kurttummasid. Sokolovski kutsus 1865 aastal Johannes Egloni, kes oli varem töötanud Kanepi kihelkonnakoolis õpetajana. Eglon õpetas kurttummasid ligi 33 aastat. Kuna Eestis puudusid vastavad kogemused, astus Sokolovski kirjavahetusesse kuulsa Saksa kurttummade õpetajaga Hilliga. Sokolovski sai Hillilt palju vajalikke juhtnööre õppetöö korraldamise ja õppeplaani koostamise kohta. 3. oktoobril 1883.aastal leiti, et Vändra ei ole kurttummade koolile sobiv asupaik ning tehti pakkumine see üle viia kas Pärnusse või Viljandisse. Seda siiski ei tehtud enne 1924. a.
     Pärast Eesti Vabariigi loomist 1918. aastal esitasid kooli juhataja Volmer Univer ja “Ehvata” seltsi direktoorium uue vabariigi haridusministeeriumile palve kool üle võtta oma alluvusse. Järgneski ametlik teade, et Eesti Vabariigi valitsus on otsustanud võtta alates 1.jaanuarist 1920. aastal Vändra kurttummade kooli riigikoolide nimekirja. Seega lõppes 31.detsembril 1919.aastal Vändra kurttummade kooli sõltuvus “Ehvata” seltsist ja ta lakkas olemast erakool (100 aastat Eesti kurtide kooli 1966,14).
     Vändra Kurtide Kool ei olnud ainuke kurtide õpetamise kool. Kurttummade koolid olid ka Saaremaal Pühal (1893 – 1932) ja lühikest aega Võrumaal Põlvas (1897 – 1916). Rahapuuduse tõttu suleti 1932. aastal Saaremaal asuv Püha Kurttummadekool. (100 aastat Eesti kurtide kooli 1966,16).
     Vändra kurttummade kool oli kõige tuntum kool kurtide õpetamiseks Eestis.
1924.aasta oli kooli ajaloos üks märkimisväärseid- toimus kooli ületoomine Vändrast Porkunisse. Koolihooneks sai loss. Loss oli küllalt suur, aga ei sobinud kooliks. See tuli kooliks kohandada.
1930-ndate aastate Eestis oli kunagise 3 kurttummade kooli asemel üks Riigi Kurttummade Kool.
 

    Porkuni kooli lõplik avamine oli 5.jaanuaril 1925 aastal (100 aastat Eesti kurtide kooli 1966,15).

 
« Tagasi   Edasi »